Apel Stowarzyszenia Kominki i Piece

Stowarzyszenie Kominki i Piece zwraca się z prośbą o poparcie przygotowywanej petycji dotyczącej wprowadzenia stawki VAT na drewno opałowe.

https://www.openpetition.eu/pl/petition/online/apel-o-wprowadzenie-stawki-0-vat-na-drewno-opalowe

APEL W SPRAWIE
WPROWADZENIA ZEROWEJ STAWKI VAT
NA DREWNO OPAŁOWE

Obecnie drewno opałowe (PKWiU 02.20.14.0 i 02.20.15.0) objęte jest stawką VAT w wysokości 23%. Zerowa stawka VAT na drewno opałowe będzie dla obywateli ulgą w czasach niepewności energetycznej i wysokich cen innych nośników energii. Pozwoli Polakom zabezpieczyć swoje gospodarstwa domowe na wypadek dalszych wzrostów cen gazu, węgla i prądu. Będzie stanowić koło ratunkowe szczególnie dla najuboższych obywateli, dla których drewno opałowe jest jedyną osiągalną alternatywą.

Drewno jest rodzimym i ogólnodostępnym ODNAWIALNYM ŹRÓDŁEM ENERGII. Tymczasem gaz, który jest w większości importowany i jest PALIWEM KOPALNYM, objęty jest stawką VAT 0%. Energia elektryczna, która w naszych warunkach powstaje głównie ze spalania PALIW KOPALNYCH, objęta jest stawką VAT 5%. W tej sytuacji 23% stawka VAT na drewno jest nieproporcjonalnie wysoka i niczym nieuzasadniona. Takie promowanie paliw kopalnych, przy jednoczesnej dyskryminacji odnawialnego źródła energii jakim jest drewno, narusza zasadę sprawiedliwości społecznej i uczciwego traktowania obywateli.

Wprowadzane w ostatnich latach uchwały antysmogowe nałożyły na obywateli obowiązek eliminacji przestarzałych, nieekologicznych palenisk spalających drewno. Udało się uruchomić wielki proces zamiany starych kominków i pieców na nowoczesne, niskoemisyjne urządzenia spełniające unijne normy Ekoprojektu. Teraz musimy zadbać o powszechną dostępność drewna opałowego do tych palenisk. Państwo powinno promować odnawialne źródła energii w każdej postaci i ułatwiać obywatelom korzystanie z tak ważnego rodzimego zasobu naturalnego, jakim jest drewno.

Dodatkowo zerowa stawka VAT będzie wspierać zwiększanie udziału ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w miksie energetycznym. Ostatniej zimy w wielu miejscach dochodziło do kilkudniowych przerw w dostawach energii elektrycznej na skutek nieprzychylnej pogody. Zdaliśmy sobie sprawę jak niebezpiecznie jest być uzależnionym od prądu. Kotły gazowe i pompy ciepła nie grzeją w sytuacji braku prądu. Kominki i piece spalające drewno stanowią zabezpieczenie naszych domów na wypadek przerwania przesyłu prądu. Zmniejszenie stawki VAT na drewno opałowe pozwoli Polakom stworzyć magazyn bezpiecznej, niezależnej energii na wypadek długotrwałych przerw w dostawie prądu.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece Rynek 2, 63-760 Zduny, woj. wielkopolskie, NIP: 585-14-01-144, REGON: 192971192, KRS: 0000174273, tel.(62) 7215001

Kominki Polskie

Źródło: https://www.oborniki.pl/aktualnosci/apel-stowarzyszenia-kominki-i-piece/