Ciepłe mieszkanie

Wniosek Gminy Oborniki o dotację w ramach ogólnopolskiego programu „Ciepłe Mieszkanie”  uzyskał pozytywną aprobatę i zostały nam przyznane środki w wysokości 3.125.000,00 zł.

Celem programu są działania mające na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

W ramach programu będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na:

  • zainstalowanie pieca gazowego
  • zainstalowanie kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
  • zainstalowanie ogrzewania elektrycznego
  • zainstalowanie pompy ciepła
  • podłączenia lokalu do bardziej efektywnego źródła ciepła

w przypadku podjęcia jednego z ww. działań istnieje możliwość poszerzenia programu o modernizację centralnego ogrzewania oraz termomodernizację okien i drzwi zewnętrznych

Wysokość możliwej do otrzymania dotacji zależeć będzie od dochodów beneficjenta.

W programie określone zostały trzy poziomy dofinansowania

  1. podstawowy
  2. podwyższony
  3. najwyższy

 dla których przedział maksymalnej dotacji wynosi od 15 tys. zł do 37,5 tys. zł.

            Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wstępnych deklaracji udziału w projekcie w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Obornikach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, bądź w formie skanu na adres cieple.mieszkanie@oborniki.pl

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie https://www.wfosgw.poznan.pl/