Dzień seniora 28 września

Celem Dnia Seniora jest propagowanie postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych i zapewnienie im odpowiedniej opieki zdrowotnej. To wyjątkowa okazja zarówno do obchodów o zasięgu globalnym, czyli światowym jak i lokalnym, czyli na obszarze miast czy wsi.

Dzień Seniora odbędzie się 28 września w Domu Kultury w Wargowie.
Przewidziano występ artystyczny i uroczystą kolację.
Serdecznie zapraszamy osoby od 60 roku życia do uczestnictwa w tak wspaniałym Dniu. Zainteresowanych proszę o zgłoszenie się do sołtysa Wargowa.