Karta dużej rodziny

W naszej gminie działa program „Rodzina 3+”, skierowany  mieszkańców, którzy mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. Dzięki specjalnej Karcie Dużej Rodziny otrzymają oni zniżki w punktach handlowych i usługowych, które przystąpiły do projektu.

Z programu możesz korzystać, jeśli:   

  • Jesteś członkiem obornickiej rodziny wielodzietnej, która ma na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lub 26 lat (gdy dziecko uczy się lub studiuje).
  • Jesteś członkiem mieszkającej na terenie naszej gminy rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Warto uczestniczyć w programie, ponieważ:

  • Każdy członek rodziny otrzymuje imienną kartę.
  • Aby móc korzystać ze zniżek nie ma  ma obowiązku bycia z całą rodziną.
  • Karta umożliwia korzystanie z szeregu usług i produktów objętych rabatem.
  • Wsparciem objęte zostaną wszystkie chętne rodziny wielodzietne bez względu na kryterium dochodowe.

Jak otrzymać kartę?
Należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Formularze dostępne będą w Biurze Obsługi Interesantów UM oraz na stronie internetowej www.oborniki.pl w zakładce „Rodzina 3+”

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny może złożyć:

  • rodzic dziecka;
  • opiekun prawny dziecka;
  • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci;
  • rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

Dokumenty do pobranie oraz pełna lista podmiotów uczestniczących w projekcie dostępna jest pod poniższym adresem
https://www.oborniki.pl/karta3/