Sprawdź najbliższe zmiany w komunikacji

W najbliższym czasie szykuje się kilka zmian w obszarze gminnych przewozów pasażerskich.

Zdalna nauka i mniej pasażerów

W związku z wprowadzeniem na­uki zdalnej do 9 stycznia zawieszo­ne zostają tzw. połączenia szkolne.

Krócej z komunikacji skorzystamy również 31 grudnia:

 • Linia 21 – kursy odbywają się według rozkładu jazdy, bez zmian
 • Linia 22 – z Obornik 16:45, z Rożnowa 14:15
 • Linia 23 – kursy odbywają się według rozkładu jazdy, bez zmian
 • Linia 24 – kursy odbywają się według rozkładu jazdy, bez zmian
 • Linia 25 – z Bąblińca 17:35, z Zielątkowa 18:30
 • Linia 26 – z Obornik 18:05, ze Stobnicy 18:45
 • Linia 27 – z Obornik 15:45, z Szamotuł 16:20
 • Linia 28 – kursy odbywają się według rozkładu jazdy, bez zmian
 • Linia 29 – kursy odbywają się według rozkładu jazdy, bez zmian
 • Linia 30 – kursy odbywają się według rozkładu jazdy, bez zmian
 • Linia 31 – z Rogoźna 16:40
 • Linia 32 – z Obornik 15:40
 • Linia 33 – kursy odbywają się według rozkładu jazdy, bez zmian
 • Linia 34 – kursy odbywają się według rozkładu jazdy, bez zmian
 • Linia 35 – kursy odbywają się według rozkładu jazdy, bez zmian

Porozumienie podpisane

Burmistrz Obornik Tomasz Szrama podpisał z Burmistrzem Rogoźna Romanem Szuberskim porozumie­nie dotyczące utrzymania w 2022 roku przewozów pasażerskich na trasie Oborniki – Rogoźno – Oborniki. Tym samym osoby ko­rzystające z połączeń linii 31 i 32 mogą być spokojni o swoje dojazdy.

Szykują się zmiany od 02.01.2022

Od stycznia wprowadzone zo­staną zmiany w rozkładach jaz­dy. Planowane są drobne korek­ty minutowe urealniające czas przejazdów oraz wprowadzenie dodatkowych połączeń, wśród których znajdą się:

Linie 26 i 34 pozostają bez zmian.

Źródło: https://www.oborniki.pl/aktualnosci/sprawdz-najblizsze-zmiany-w-komunikacji/