Uwaga! Spis ludności.

Kto się jeszcze nie spisał zapraszam do Świetlicy Wiejskiej w Wargowie 18.09.2021 (sobota) godzina 12-14, będzie Pani Rachmistrz.

Przypominam, że udział w spisie jest obowiązkowy. Termin: koniec września 2021.

Odmowa udzielenia odpowiedzi wiąże się z karą grzywny.