WARGOWO

Wargowo to wieś sołecka należąca do Gminy Oborniki Wielkopolskie. Leżąc na jej południowych obrzeżach graniczy z aglomeracja miasta Poznań. Przez Wargowo przechodzi droga krajowa DK11 będąca szybkim połączeniem z Poznaniem i Obornikami. Przez Wargowo przechodzi również linia kolejowa PKP, a w samym Wargowie ma przystanek.

Wargowo jest średniej wielkości wsią sołecką i jest zamieszkiwana przez 486 osób.
Wargowo składa się z kilku części
Wargowo I – najstarsza część sołectwa w której znajduje się m.in. Wiejski Dom Kultury (dawna ochronka ze sklepem i salą zabaw dla pracowników folwarcznych), eklektyczny dwór z 1889 r i inne zabytkowe zabudowania;
Wargowo II – tzw. Huby,
Wargowo III – najnowsza część sołectwa.