Wielkie – małe zmiany w Systemie Gospodarki Odpadami!

Od 1 stycznia 2022 roku zmienia się system gospodarowania odpadami komunalnymi na ternie gminy Oborniki. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, informujemy o możliwości składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji dostępny jest na stronach internetowych oraz w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Deklaracja

Obowiązek składania deklaracji dotyczy wszystkich właścicieli, zarządców nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. W systemie obsługiwanym przez Gminę Oborniki objęte są również nieruchomości mieszane to znaczy te, które w części budynku zamieszkałego wyodrębnione mają powierzchnie użytkowe (sklepy, usługi itp.). Prosimy, aby pierwsze deklaracje składać jak najszybciej. Jest to niezmiernie ważne dla dobrego startu systemu. Złożenie już teraz deklaracji nie będzie rodzić wcześniejszego obowiązku ponoszenia opłaty. Obowiązek ten powstanie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Poza systemem od 1 stycznia 2022 r. będą wszystkie nieruchomości niezamieszkałe na terenie, których powstają odpady komunalne (sklepy, usługi, firmy, przychodnie lekarskie, Rodzinne Ogrody Działkowe itp.). Właściciele takich nieruchomości będą zobowiązani przekazywać odpady uprawnionemu przedsiębiorcy w ramach umowy cywilno-prawnej.

Gdzie złożyć wypełnioną deklarację:

  • Wypełnioną i podpisaną deklaracje można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Obornikach w Biurze Obsługi Interesantów lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 w Obornikach – II piętro pokój 236, jeżeli będziecie Państwo potrzebowali pomocy w jej wypełnieniu.
  • Deklaracje można złożyć drogą elektroniczną korzystając z platformy ePUAP.
  • Przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres – Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600

Druk deklaracji

Wzory wypełnienia:

Nieruchomość zamieszkała kompostownik zwolnienie

Nieruchomość zamieszkała bez kompostownika

Nieruchomość mieszana część zamieszkała kompostownik

Nieruchomość mieszana część zamieszkała bez kompostownika

Ponadto na potrzeby funkcjonowania systemu uruchamiamy dla Państwa stronę internetową https://ros.oborniki.pl/ dedykowaną nowemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Oborniki.  Zapytania można również kierować na adres e-mail odpady@um.oborniki.pl lub pod nr tel. (+48 61) 65 59 165.

Źródło: https://www.oborniki.pl/aktualnosci/wielkie-male-zmiany-w-systemie-gospodarki-odpadami/