Zebranie wiejskie mieszkańców Wargowa

Serdecznie zapraszam mieszkańców Wargowa na zebranie wiejskie, które odbędzie się 13 wrześnie o godz. 17.00 w Domu Kultury w Wargowie. Tematem rozmów będzie:

  1. Rozliczenie budżetu w ramach funduszu sołeckiego.
  2. Propozycja nowego budżetu w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020.
  3. Przyjęcie uchwały zaproponowanych  zadań w ramach funduszu sołeckiego,
  4. Sprawy różne, problemy, min. ścieżka rowerowa, problem z zajezdnią autobusową, światłowód, itp.
  5. Zakończenie zebrania.

Zapraszam
Sołtys Angelika Nowaczyk