ZEBRANIE WIEJSKIE W WARGOWIE

Odbędzie się 24.09.2021 r (piątek) o godzinie 17.

Tematami zebrania będą:

1) Ustalenie funduszu Sołeckiego na rok 2022.
2) Spotkanie z przedstawicielem Starostwa , w sprawie drogi Wargowo – Kowalewko.
3) Omówienie tematu progów zwalniających w Wargowie nr 2.

Serdecznie zapraszam,
Sołtys Angelika Nowaczyk