Zebranie wiejskie w Wargowie

Odbędzie się 16.09.2022 o godzinie 18:30 (piątek) w Domu Kultury w Wargowie.

Porządek obrad:

1. Spotkanie wyjaśniające z Panią Anną Czypek dotyczące profilaktyki 40+.

2. Przedstawienie budżetu na rok 2023.

3. Omówienie zmian w budżecie na rok 2022.

4. Powołanie nowych osób do planu odnowy wsi, lub zamknięcie go.

5. Dzień seniora- omówienie oczekiwań.

6. Wolne wnioski.

Zaprasza sołtys Wargowa wraz z Radą Wiejską.
SOŁECTWO WARGOWO
Wargowo 4 64-605 Wargowo