Gmina Oborniki wprowadziła usługę Mobilnego Urzędnika

Urząd Miejski w Obornikach wprowadził od 3 marca nową usługę. Mobilny Urzędnik ma obsługiwać klientów poza siedzibą urzędu.

Dla kogo Mobilny Urzędnik?

Jest ona skierowana do mieszkańców  gminy, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku doświadczają problemów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w Urzędzie Miejskim w Obornikach. Zakres spraw, jakie można załatwić w ramach działania Mobilnego Urzędnika jest określony w regulaminie

Jak skorzystać z usługi?.

Chęć skorzystania z obsługi Mobilnego Urzędnika należy zgłaszać pod numerem telefonu 61 65 59 103 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00, lub mailowo um@oborniki.pl Szczegóły funkcjonowania Mobilnego Urzędnika zawarte są w poniższym regulaminie.

Regulamin Mobilny Urzędnik