Masz skończone 50 lat? Czas zadbać siebie!

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, przeprowadzi bezpłatne badania profilaktyczne dla Mieszkańców Gminy Oborniki  w wieku w 50-74 lat (liczony po nr PESEL, a nie rocznikiem).

Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego (badanie na obecność krwi utajonej w kale dla kobiet i mężczyzn od 50 do 74 r.ż.)

Warunki udziału w projekcie:

  • wiek 50-74 lat (liczony po nr PESEL, a nie rocznikiem),
  • zamieszkanie na terenie Wielkopolski,
  • udział w spotkaniu edukacyjnym poprzedzającym badanie,
  • podpisanie oświadczenia o braku diagnozy i/lub leczenia z powodu choroby nowotworowej jelita grubego i/lub odbytnicy,
  • wypełnienie i podpisanie ankiety monitorowania oraz oświadczenia uczestnika projektu,
  • dostarczenie w wyznaczonym terminie próbki do badania.

SPOTKANIE EDUKACYJNE

dnia 4 sierpnia 2021 r. o godz. 16:30- 18.30 w sali posiedzeń Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przy Urzędzie Miejskim w Obornikach (podczas spotkania zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki do samodzielnego przygotowania materiału do badania na obecność krwi utajonej w kale).

TERMIN ODBIORU PRÓBEK:

  • dnia 12 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00 – 16:00
  • dnia 7 września 2021 r. o godz. 14.30 – 15.30

w sali posiedzeń Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przy Urzędzie Miejskim w Obornikach

Informacje dodatkowe:

– na wszystkie badania należy zabrać ze sobą dokument tożsamości

– wyniki nieprawidłowe zostaną wysłane pocztą na wskazany przez uczestnika adres

– zapisy przeprowadzane są przez Urząd Miejski w Obornikach pod nr telefonu: 61 65 59 115

– na spotkanie edukacyjne oraz odbiór próbek przychodzimy w maseczkach, a także w miarę możliwości ze swoimi długopisami. Przed wejściem na salę każda osoba będzie miała mierzoną temperaturę ciała i będzie dezynfekować ręce.

Źródło: https://www.oborniki.pl/aktualnosci/masz-skonczone-50-lat-czas-zadbac-siebie/