Podziękowanie

W dniu dzisiejszym Pani Sołtys Angelika Nowaczyk wraz ze skarbniczką KGW Wargowianki Lizavetą Streltsową przekazały w imieniu własnym oraz mieszkańców Wargowa figurkę świętego Floriana dlaOSP Ocieszyn za co roczne uświetnianie naszych festynów rodzinnych ku radości dzieci jak i dorosłych.BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK ❤️