Policzyliśmy się

Jest nas dużo czy mało? Niejeden oborniczanin zadawał to pytanie, śpieszymy zatem z odpowiednimi statystykami.

W całej gminie Oborniki zameldowanych jest 32 656 mieszkańców. Z tego 17 027 mieszka w mieście, pozostałe 15 629 osób to mieszkańcy wsi. Pośród nich 15 895 to mężczyźni, a 16 756 kobiety.

W 2019 roku w naszej gminie urodziło się 350 nowych mieszkańców,  z czego 165 to dziewczynki, a 185 to chłopcy. W tym samym roku ze smutkiem pożegnaliśmy 339 osób.

Rok 2019 przyniósł też aż 158 nowych małżeństw. Wszystkich singli informujemy natomiast, że szanse znalezienia drugiej połówki w naszym mieście są całkiem spore w Obornikach mieszka bowiem 8058 kawalerów i 6766 panien.

Tytuł najliczniejszej wsi niezmiennie dzierży Rożnowo, choć ilość bloków w Bogdanowie pozwala sądzić, że prawdopodobnie już niedługo miejsce to zajmie właśnie Bogdanowo. W tym miejscu wszystkim nowo przybyłym przypominamy, że meldunek pozwala na płacenie podatków w miejscu zamieszkania, te zaś umożliwiają budowy i remonty dróg, chodników, oświetlenia etc. w miejscu w którym jest to nam realnie potrzebne, nie zaś w innym mieście, które po przeprowadzce przestało być już tym najważniejszym 😊

Pozostałe ilości mieszkańców na wsiach prezentują się następująco: