Dożynki 2019

Dożynki, Święto Plonów, Wieńce – ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. W czasach przedchrześcijańskich – etniczne święto słowiańskie, przypadające w okresie równonocy jesiennej. Współcześnie obchodzone zwykle w jedną z niedziel września po zakończeniu żniw.

Dożynki Gminne w Objezierzu odbędą się dnia 1 września 2019
Dożynki Gminne w Bogdanowie odbędą się dnia 7 września 2019