Od kwietnia rusza nabór wniosków na usuwanie azbestu

Powiat Obornicki przy udziale Gminy Oborniki, Gminy Rogoźno oraz Gminy Ryczywół zaprasza do udziału w programie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 r.

Powiat Obornicki pokrywa 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie). Wnioskodawca w trakcie ogłoszonego naboru może złożyć tylko jeden wniosek. Finansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem wyrobów zastępujących wyroby z azbestu.

Termin składania wniosków do urzędów gmin od 1 kwietnia 2021 r. do  30 czerwca 2021 r. Planowany termin realizacji zadania SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2021 r.

Wniosek można składać w urzędach Gmin powiatu obornickiego właściwej dla położenia nieruchomości objętej wnioskiem.

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad Programu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej [KLIKNIJ TUTAJ]