Radni zdecydowali – Gmina Oborniki opuszcza GOAP

Podczas ostatniej sesji w Obornikach radni Rady Miejskiej jednogłośnie podjęli decyzję dotyczącą wystąpienia przez Gminę Oborniki ze Związku Międzygminnego  „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.  Podjęcie uchwały to efekt decyzji, jaką podjęło Miasto Poznań, które jako główny inicjator powołania związku 9 marca 2021 r. ogłosiło,  że go opuszcza z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Podjęcie takiej uchwały oznacza, że również Gmina Oborniki z dniem 31 grudnia 2021 r. opuszcza struktury związku. Podjęcie takiej decyzji nie było wcale łatwe, ale zadecydowało o tym kilka argumentów związanych z dalszym funkcjonowaniem GOAP bez Miasta Poznania. Skutkiem takiej decyzji będzie to, że od  1 stycznia 2022 r. do Gminy Oborniki wrócą wszystkie zadania i kompetencje związane z organizacją gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które obecnie znajdują się w gestii GOAP. Uchwała dotycząca wystąpienia Gminy Oborniki ze związku była konieczna, aby rozpocząć prace nad przygotowaniem własnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który zacznie funkcjonować od stycznia 2022 r.

Dla mieszkańców najważniejsze  powinno być to, żeby nie odczuli skutków podjętej decyzji. Nad tym teraz właśnie pracują urzędnicy wspólnie z gminną spółka PGKiM, która docelowo ma uczestniczyć w tworzonym systemie gospodarki śmieciowej. Wstępne rozmowy prowadzone są już także ze spalarnią śmieci w Poznaniu aby ustalić wysokość opłat, które nie będą skutkowały podwyżkami cen za śmieci. Pozostanie w GOAP mogłoby skutkować zdecydowanymi podwyżkami cen za śmieci a tego wszyscy chcieli uniknąć.  

Źródło: https://www.oborniki.pl/aktualnosci/radni-zdecydowali-gmina-oborniki-opuszcza-goap/