Ważny przypomnienie dla właścicieli szamb

Burmistrz Obornik  przypomina, że  właściciele,  których  nieruchomości nie mają możliwości przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach  bezodpływowych  i przekazywania  powstałych nieczystości uprawnionym firmom – podstawę prawną stanowi art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.)

Na terenie Gminy Oborniki zezwolenie na wywóz  nieczystości posiadają :

 • BOMIX Mirosław Bombelek, ul. Podgórna 7/3, 64-520 Obrzycko telefon 6061398342
 • ”Clipper”  Sp. z o.o., 62-001 Chludowo, ul. Nad Torem 23 telefon 618116539
 • EKO-NUREK Jan Ciślak, ul. Obornicka 25, 62-001 Chludowo  telefon 517258592
 • GRAMSCH Transport i Usługi Paweł Gramsch, ul. Dworcowa 10, 62-001 Chludowo
  telefon 607068141
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Lipowa 19
  Oborniki telefon 612961206
 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Staszica 33, 64-600 Oborniki  telefon 612961172
 • TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29 03-044 Warszawa telefon
  618359780
 • Usługi Transportowe Małgorzata Karkowska-Kudlak, Wychowaniec 6, 64-606 Popówko 
  telefon 506288317
 • WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. K. ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze telefon 801133088
 • WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH USŁUGI TRANSPORTOWE Adam Goraj, 62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska 13 telefon 61 814 54 26
 • H.U. „OPAŁEK” Daniel Ciślak ul. Obornicka 25, 62-001 Chludowo telefon 726076770
 • Blue Toalety Przenośne z o.o. ul. Wargowska 12, 62-001 Chludowo telefon 661740 000